Himmelstreppe in der Landschaft, © NÖVOG-Weinfranz

Po Mariazellské železnici k nejkrásnějším výletním cílům