Jízdenky

Na celé trase Mariazellské železnice St. Pölten Hbf. – Mariazell se při výdeji jízdenek Dopravního svazu Ostregion VOR uplatňují tarifní předpisy Dopravního svazu Ostregion VOR (www.vor.at). V úseku Mitterbach – Mariazell Mariazellské železnice se při výdeji jízdenek Štýrského dopravního svazu uplatňují tarifní předpisy Štýrského dopravního svazu (www.verbundlinie.at).

Kromě uvedených předpisů platí ve vlacích společnosti NÖVOG na Mariazellské železnici tarifní předpisy NÖVOG.

Spojení Verbundlinie

 • On-line nákup jízdenek bez místenky je možný pro každý vlak Mariazellské železnice.
 • On-line si můžete koupit i jízdenky s místenkou do panoramatických vozů první třídy, jakož i pro vozy Ötscherbär a parní lokomotivu.
 • Jízdenky lze koupit kdykoli bez příplatku i přímo u průvodčího ve vlaku. Ve vlaku je možná pouze platba v hotovosti.
 • On-line si můžete koupit i jízdenky s místenkou do 2. třídy. Podrobnosti o cenách jsou uvedeny v našich tarifních předpisech.

Přeprava jízdních kol

 • Jednodenní jízdenka pro jízdní kolo pro část trasy, příp. celou trasu: 3,- EUR, příp. 5,- EUR
 • Doporučujeme rezervaci předem v informačním centru NÖVOG.
 • Ve všech vlacích je možná přeprava jízdních kol pouze v závislosti na kapacitě omezeného úložného prostoru.
 • Podle vytíženosti jsou jízdní kola v případě potřeby přepravována i na přepravním přívěsu po silnici.

Domácí zvířata

 • Denní jízdenka pro psa: 3,90 EUR
 • Denní jízdenka opravňuje vzít si s sebou jednoho psa v jeden celý kalendářní den.

Skupinové jízdné a charterové jízdy

 • Skupinová sleva od 20 osob– každá 21. osoba jede zdarma
 • O nabídku pro vaši skupinovou cestu lze požádat písemně v informačním centru NÖVOG. Přímou rezervaci lze podle dostupnosti míst provést on-line !
 • V případě zájmu o charterové jízdy je vám k dispozici poradenský tým pro skupinové zákazníky Mariazellské železnice. sales@noevog.at, tel.: +43 2725 200 97-570

Upozorňujeme na to, že jízdenky Interrail u nás bohužel nejsou akceptovány.

k nákupu jízdenek